užbirbėti

užbirbė́ti intr. apšalti, apledėti, užburbėti: Langai šiandien yra užbirbė́ję Prk. \ birbėti; atbirbėti; išbirbėti; nubirbėti; subirbėti; užbirbėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atbirbėti — intr. birbiant atvažiuoti: Atbirba su savo vežimuku [vaikas] Rdm. birbėti; atbirbėti; išbirbėti; nubirbėti; subirbėti; užbirbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • birbėti — birbėti, bìrba, ėjo intr. 1. drebėti, barškėti: Žemė dreba, sienos virpa, langai birba, naktį užmigt negalima Žem. Kraitelį vežė, langai birbėjo Nd. bìrbančiai adv.: Plovotas dalgis skamba birbančiai Šts. 2. R, Š zirzti, bimbti: Bitelė gasavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbirbėti — intr. 1. birbiant išdužti: Nu tokio perkūno grumėjimo kuo langai neišbirbėjo Krkl. 2. birbant išvažiuoti: Du vežimai išbirbėjo rš. birbėti; atbirbėti; išbirbėti; nubirbėti; subirbėti; užbirbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubirbėti — intr. 1. birbiant nuvažiuoti: Įsėdęs vežiman toliau nubirbėjo rš. 2. nubildėti, nukristi: Vieną kartą ir aš nuo laiptų nubirbėjau Skdv. Nubirbėjo nuo kėdės žemėn rš. 3. čaižiai nuskambėti: Suklerusiam skambučiui nubirbėjus atsidarė durys I.Simon …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subirbėti — intr. sudžerškėti, subarškėti: Pikčiurnienė apsisuko, trenkė durimis, kad ir langai subirbėjo I.Simon. Stiklai subirbėjo MitI50. birbėti; atbirbėti; išbirbėti; nubirbėti; subirbėti; užbirbėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.